Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Βόρεια της Αθήνας
Εκδήλωση - Συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις

Η Λαϊκή Αντίσταση - Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία στα Βόρεια της Αθήνας διοργανώνει Εκδήλωση - Συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις στον κόσμο και τη χώρα μας και τα μέτωπα αντίστασης των εργαζόμενων και του λαού.
Τετάρτη 5 Νοέμβρη, 6:30 μ.μ., Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου, Αντιγόνης και Δαναϊδών