Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Αθήνα
Εκδήλωση - συζήτηση στο Πολυτεχνείο


Η Λαϊκή Αντίσταση Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση στο Πολυτεχνείο την Κυριακή 16 Νοέμβρη στο κτίριο Γκίνη στις 12:00 με θέμα:

«Η ανάγκη ενίσχυσης του λαϊκού αντιιμπεριαλιστικού αγώνα μπροστά στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, τη στρατιωτικοπολιτική ένταση και τις αντιδραστικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο»