Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΚαμιΑ θυσΙα για τις συμφωνΙες τους
με τους ιμπεριαλιστΕς-δυνΑστες!

Η ΛΑΪΚΗ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΗ ΣΤΙΣ 7.30μμ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ

Να μην περΑσει το κλΙμα εκβιασμοΥ και τρομοκρατΙας!
Η «εθνικΗ συνεννΟηση» εΙΝαι το Οχημα για την ισοπΕδωση
των δικαιωμΑτων και των κατακτΗσεΩν μας
Δεν θα γΙνουμε ζητιΑνοι!
ΑντιστεκΟμαστε - ΑγωνιζΟμαστε - ΔιεκδικοΥμε!