Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: Εκδήλωση της Λαϊκής Αντίστασης - Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας