Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση συνεδρίασης της Γραμματείας

Συνεδρίασε στις 12/2 η Γραμματεία της Λαϊκής Αντίστασης - Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας. Το βασικό θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν η σύγκλιση της Πανελλαδικής Επιτροπής (του πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου της Συνεργασίας) το αμέσως επόμενο διάστημα, και τα θέματα που θα συζητηθούν σ΄ αυτήν.

Η συζήτηση στη Γραμματεία ήταν αρκετά εκτεταμένη ως προς αυτό, με τοποθετήσεις που έθιξαν τη διαδικασία προετοιμασίας, χρωμάτιζαν η κάθε μια απ΄ την πλευρά της τον χαρακτήρα της Εισήγησης, των θεμάτων που θα τεθούν και της συζήτησης που θα έβλεπαν να εξελίσσεται εκεί.

Ενόψει της Πανελλαδικής διαδικασίας, η Γραμματεία θα ξαναβρεθεί άμεσα, καθορίζοντας και την ακριβή ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής της Πανελλαδικής Επιτροπής και άλλα ζητήματα οργάνωσής της.