Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Συνέλευση στην Ικαρία

Ανακοίνωση

Η ΛΑ-ΑΑΣ Ικαρίας καλεί σε λαϊκή συνέλευση στις 25/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. με θέμα: 
Η σημερινή πολιτική κατάσταση και ο προγραμματισμός της δράσης μας για το επόμενο διάστημα.