Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση συνεδρίασης της Γραμματείας της Λαϊκής Αντίστασης – Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας

Την Πέμπτη 30 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Γραμματείας της Λαϊκής Αντίστασης - Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν κυρίως ζητήματα της άμεσης παρέμβασης της Συνεργασίας, αλλά και θέματα που αντιμετωπίζει η συνολικότερη δράση της. Σε σχέση με τα πρώτα, μετά από συζήτηση, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

1. Να γραφτεί προκήρυξη της ΛΑ-ΑΑΣ σχετικά με τη Επίσκεψη Ερντογάν και ως επόμενο βήμα η ΛΑ-ΑΑΣ να καλέσει σε σύσκεψη οργανώσεις και συλλογικότητες με στόχο την πραγματοποίηση διαδήλωσης την ημέρα της Επίσκεψης.

2. Να αναδειχθεί το θέμα των πλειστηριασμών και ενάντια στις κατασχέσεις της λαϊκής κατοικίας, το οποίο πρέπει να σηκώσουν αποφασιστικά τα σχήματα στις γειτονιές.

3. Να προπαγανδιστεί αποφασιστικά η συμμετοχή στη γενική απεργία της 14ης Δεκέμβρη.

4. Η Συνεργασία να παρέμβει στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας. Αποφασίστηκε να βγει αφισάκι, δεν καταλήχθηκε ωστόσο κάποιο συγκεκριμένο κάλεσμα.

5. Να πραγματοποιηθούν παντού συνελεύσεις των τοπικών σχημάτων.

Τέθηκε και συζητήθηκε ως θέμα η διατάραξη των σχέσεων που προκάλεσε ανάμεσα στις οργανώσεις που συμμετέχουν στη ΛΑ-ΑΑΣ, ο χαρακτήρας και ο τρόπος αντιπαράθεσης που ξεκίνησε με αφορμή μια εκδήλωση για την Βενεζουέλα. Από τη πλευρά που έθεσε το θέμα τονίσθηκε πως τέτοιου είδους πρακτική πλήττει τις σχέσεις των οργανώσεων που συμμετέχουν στη ΛΑ-ΑΑΣ και, αναπόφευκτα, έχει αρνητική επίδραση και στη λειτουργία της. Από την άλλη πλευρά διατυπώθηκε η άποψη πως οι διαφωνίες και η πολιτικο-ιδεολογική αντιπαράθεση για κάποια ζητήματα ανάμεσα στις οργανώσεις που συμμετέχουν στη ΛΑ-ΑΑΣ, δεν αφορούν τη ΛΑ-ΑΑΣ, τη λειτουργία και τις στοχεύσεις της.

Η συνεδρίαση δεν κατέληξε επίσης σε ορισμό ημερομηνίας για την Πανελλαδική Σύσκεψη της Συνεργασίας, η οποία θα ανακοινωθεί σε επόμενη φάση.