Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Για μία μαχητική και μαζική ΛΑ-ΑΑΣ

Η δημιουργία της ΛΑ-ΑΑΣ έχει σαν βασικό της στόχο την συγκρότηση μίας αριστερής μετωπικής συνεργασίας που όντας και εργαλείο κοινής δράσης με τις θέσεις και την παρέμβασή της, μέσα στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, θα συνέβαλε στην ανασυγκρότηση του κινήματος κόντρα στον ρεφορμισμό κάθε είδους και κοπής, και στην οικοδόμηση ενός μετώπου αντίστασης στην καπιταλιστική επίθεση και στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς οι όροι που καθηλώνουν τον λαό και το κίνημα έχουν δεκαετίες που διαρκώς συσσωρεύονται, με λιγοστά «διαλείμματα». Δύσκολος λοιπόν ο στόχος που απαιτεί μεγάλες προσπάθειες και μαζική συγκρότηση και απεύθυνση.
Σημαντικό «όπλο» για την επίτευξη του στόχου της ΛΑ-ΑΑΣ αποτελεί το πολιτικό της πλαίσιο, οι θέσεις της και οι στόχοι πάλης βάση των οποίων έχει συγκροτηθεί. Το πολιτικό πλαίσιο της ΛΑ-ΑΑΣ δεν μπορεί να είναι «δοσμένο» αλλά οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και την ταξική πάλη και να «επικαιροποιείται» κάθε φορά που οι ανάγκες το επιβάλλουν. Ακόμα και αν χρειάζονται συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Έτσι προχωρεί και οικοδομείται η πολιτική συνεργασία και μάλιστα σε περιόδους ιδιαίτερα απαιτητικές όπως σήμερα. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε και στο πρόβλημα τι γίνεται όταν οι διαφωνίες είναι αγεφύρωτες είτε στις πολιτικές εκτιμήσεις είτε στις αποφάσεις για δράση. Δεν είναι μικρό πρόβλημα καθώς μπορεί να οδηγήσει την μετωπική συνεργασία σε τέλμα. Καθώς δεν μπορεί η ΛΑ-ΑΑΣ να μην έχει τοποθέτηση για τα ελληνο-τουρκικά επειδή οι δύο οργανώσεις δεν συμφωνούν στις εκτιμήσεις τους για τον χαρακτήρα των αντιθέσεων των δύο αστικών τάξεων. Αυτό σημαίνει ότι η ΛΑ-ΑΑΣ δεν έχει δική της άποψη και το πιο σοβαρό δεν μπορεί να συγκροτήσει δική της άποψη αλλά είναι πλήρες «παρελκόμενο» των δύο οργανώσεων, των συμφωνιών και των διαφωνιών τους. Στην ουσία δηλαδή δεν είναι μία μετωπική συνεργασία αλλά μία συνεργασία δύο οργανώσεων που έχει πάρει ένα όνομα (ΛΑ-ΑΑΣ). Η ΛΑ-ΑΑΣ έχει υποχρέωση να έχει θέσεις έστω και εάν δεν είναι ολοκληρωμένες, έστω και εάν έχουν κενά, φυσικά χωρίς την υιοθέτηση λαθεμένων αντιλήψεων, αλλά μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει, κάθε φορά, η συμφωνία σε όλο το δυναμικό της. Και για να ενισχυθεί αυτή η πλευρά θα πρέπει η ΛΑ-ΑΑΣ να λειτουργεί, να τίθενται τα ζητήματα στα τοπικά σχήματα να παίρνονται αποφάσεις και να μεταφέρονται στην ΠΕ και την Γραμματεία έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφωθεί μία συμφωνία ενιαία και πανελλαδικά.

Το πολιτικό πλαίσιο, που έχει διαμορφώσει, μέχρι τα σήμερα, η ΛΑ-ΑΑΣ είναι μάχιμο. Τόσο η ανάλυση για τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις όσο και οι άξονες και οι στόχοι πάλης μπορούν να αποτελέσουν βάση κίνησης και δράσης όχι μόνο του δυναμικού των αγωνιστών που σήμερα συγκροτούν την μετωπική συνεργασία αλλά ευρύτερων δυνάμεων του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να δράσουμε μέσα στον εργαζόμενο λαό και τη νεολαία όχι σαν μία ομάδα ζύμωσης και καταγγελίας αλλά σε μία κατεύθυνση που δεν αφορά «λίγους και εκλεκτούς» ούτε «μυημένους» αλλά όλο τον λαό. Σε αντίθεση με τις δυνάμεις του ρεφορμισμού και της αναρχίας που με τις πολιτικές θέσεις τους και την πρακτική τους, αποπροσανατολίζουν και διασπούν, οι θέσεις και οι στόχοι της ΛΑ-ΑΑΣ μπορούν να αποτελέσουν βάση της αντίστασης και πάλης του εργατικού-λαϊκού παράγοντα.

Μία πολιτική γραμμή μαζών έχει σαν απαραίτητες προϋποθέσεις την μαζική ζύμωση και την μαζική δράση. Η ζύμωση και η δράση απαιτούν δυνάμεις αλλά κερδίζουν και δυνάμεις όταν γίνονται με συνέπεια και συνέχεια και υπάρχει και μία σωστή πολιτική λειτουργία - συγκρότηση που μπορεί να τις «υποδεχτεί». Εξάλλου η μετωπική συνεργασία της ΛΑ-ΑΑΣ δεν έγινε για να βρίσκονται τα μέλη και οι φίλοι των δύο οργανώσεων αλλά για να επηρεάσει και να κερδίσει, μέσα στην πάλη και για την πάλη, ένα ευρύτερο αγωνιστικό δυναμικό που μπορεί με την παρουσία και την δράση του να κάνει αισθητή την παρουσία του. Για να το πετύχουμε όμως αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μία πολιτική λειτουργία που να δίνει την δυνατότητα σε αγωνιστές να έρχονται κοντά στην ΛΑ-ΑΑΣ και να συμμετέχουν σε αυτή. Αυτή την ευθύνη δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε όπως δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την ευθύνη της πολιτικής τοποθέτησης στις εξελίξεις και την παρέμβαση στην ταξική πάλη.

Η ΛΑ-ΑΑΣ έχει τους όρους να γίνει μία μαχητική και μαζική αριστερή μετωπική συνεργασία και να συμβάλλει σημαντικά στην υπόθεση του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με την προϋπόθεση ότι όλοι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο χωρίς ταλαντεύσεις και πισωγυρίσματα.

Γρηγόρης Ανδρεάτος
ΛΑ-ΑΑΣ Βόλου