Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Συνέλευση της Λαϊκής Αντίστασης - ΑΑΣ στα Βόρεια της Αθήνας

Τρίτη 3 Δεκέμβρη, 6:30 μμ. Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου (Αντιγόνης και Δαναϊδων)
Θέματα που θα συζητηθούν:
- Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις
- Εξελίξεις στην υγεία
- Παρέμβαση στην εκδήλωση της Επιτροπής Κατοίκων Πεντέλης
- Λειτουργία και δράση του σχήματος