Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία Ηρακλείου

Την Τετάρτη 4 Δεκέμβρη, στις 7:00, συγκαλείται συνέλευση της ΛΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΑΣ Ηρακλείου, στο Εργατικό Κέντρο.
Θα κουβεντιάσομε για:
Τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και την παρέμβαση μας
Την συγκρότηση - λειτουργία της ΛΑ - ΑΑΣ Ηρακλείου