Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Εκδήλωση της Λαϊκής Αντίστασης - Α.Α.Σ., στην Ξάνθη

Έγινε με επιτυχία την Τετάρτη 8 Οκτώβρη η εκδήλωση της Λαϊκής Αντίστασης-Α.Α.Σ. στην Ξάνθη, με θέμα τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Ουκρανία - Μ. Ανατολή.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 40 άτομα, αριθμός, που αν υπολογίσουμε ότι η Λαϊκή Αντίσταση-Α.Α.Σ. τώρα κάνει τα πρώτα οργανωμένα βήματά της στην πόλη, είναι αρκετά ικανοποιητικός. Πιο ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι στη μεγάλη του πλειοψηφία ο κόσμος που ήρθε στην εκδήλωση ήταν νέος (νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές).
Από τον εισηγητή, αλλά και από άλλους συναγωνιστές, εκτός από την ανάλυση που έγινε για τη σημασία και την επικινδυνότητα των εξελίξεων και την καταγγελία των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, τέθηκε το ζήτημα της αναγκαιότητας να αναπτυχθεί η αντιιμπεριαλιστική πάλη του λαού μας (η οποία με ευθύνη της πλειοψηφίας των δυνάμεων που αναφέρονται στην αριστερά καθυστερεί σημαντικά), και παράλληλα δηλώθηκε η πρόθεση της Λαϊκής Αντίστασης-Α.Α.Σ. να πάρει σχετικές πρωτοβουλίες.