Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Συγκρότηση της Λαϊκής Αντίστασης - Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας Ανατολικών και Δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης

Μπροστά στην κρισιμότητα όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας, το συντονιστικό της Λαϊκής Αντίστασης Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι η παρέμβαση, τόσο κεντρικά, όσο και σε τομείς της πόλης, πρέπει να αναβαθμιστεί με μια πιο τακτική και ουσιαστική λειτουργία.
Οι μέχρι τώρα  πετυχημένες πρωτοβουλίες που πάρθηκαν στις συνοικίες, θα συνεχιστούν πιο εντατικά, πιο οργανωμένα και πιο στοχευμένα με την συγκρότηση της Λαϊκής Αντίστασης - ΑΑΣ ανατολικών και δυτικών συνοικιών.
Η διάρθρωση αυτή θα επιτρέψει μια αμεσότερη σύνδεση με τα εργατικά και λαϊκά στρώματα και θα βοηθήσει ν’ αποκτήσει η Λαϊκή Αντίσταση ένα σαφέστερο, πιο διακριτό στίγμα και αναγνωρίσιμο στις γειτονιές παρέμβασης μας.
Το συντονιστικό θεωρεί ότι η συχνότητα, η τακτικότητα, η δημοκρατική και λειτουργική συμμετοχή στις συνελεύσεις Λαϊκής Αντίστασης - ΑΑΣ ανατολικών και δυτικών συνοικιών, θα ανοίξει δρόμους στην παρέμβαση μας, θα βοηθήσει στην εμπλοκή περισσότερων αγωνιστών στις διαδικασίες θα συμβάλλει στην προσπάθεια οικοδόμησης Εστιών Αντίστασης και Διεκδίκησης και θα δώσει νέες ευκαιρίες για πρωτοβουλίες κοινής δράσης σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης καθορίζονται οι πρώτες Συνελεύσεις της ως εξής :

·Συνέλευση Λαϊκής Αντίστασης-ΑΑΣ Ανατολικών συνοικιών Θεσσαλονίκης
Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, 5.30μμ, Δέρκων 32 (Κάτω Τούμπα )
  
·Συνέλευση Λαϊκής Αντίστασης-ΑΑΣ Δυτικών συνοικιών Θεσσαλονίκης
Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 6.οομμ, Δημαρχείο Αμπελοκήπων (αίθουσα δημοτικού συμβουλίου)
Λαϊκή Αντίσταση Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία Θεσσαλονίκης