Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση 3ης συνεδρίασης της Γραμματείας

Συνεδρίασε την Κυριακή 8/12, η Γραμματεία της Λαϊκής Αντίστασης – Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας.
Συζητήθηκαν πλευρές των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα και στο διεθνές πεδίο, ενώ εστιάστηκαν τα μέτωπα πάλης που έχουν ανοίξει ή ανοίγονται για το άμεσο διάστημα. Ως κυρίαρχο στη φάση αυτή, αναδείχθηκε το μέτωπο της υπεράσπισης του δικαιώματος του λαού στην Περίθαλψη. Εκφράστηκε η θέληση να συνεχιστεί η κίνηση που έχει ξεκινήσει απ’ τα σχήματα της Λαϊκής Αντίστασης – Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας πανελλαδικά, στο μέτωπο αυτό, και η επιδίωξη ν΄ αναδειχθεί το ζήτημα μέσα από ανάληψη πρωτοβουλιών και πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ώστε η κίνηση αυτή να πάρει χαρακτήρα καμπάνιας. Συζητήθηκαν επίσης πλευρές της στοχοθεσίας που πρέπει να τεθεί, ενώ αποφασίστηκε η έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.
Άνοιξε επίσης η συζήτηση για το ζήτημα των κατασχέσεων – πλειστηριασμών, για το οποίο θα ετοιμαστεί μια πρώτη τοποθέτηση.
Η Γραμματεία ασχολήθηκε επίσης με τα οικονομικά της Συνεργασίας και ορίστηκαν οικονομικοί υπεύθυνοι.
Η Γραμματεία προτρέπει επίσης τα σχήματα να διοργανώσουν συνεστιάσεις σε συνοικίες, όπου το κρίνουν δυνατό.